Mantelzorgondersteuning lotgenotencontact

22 februari 2023

In de afgelopen jaren zagen wij dat een aanzienlijk aantal mantelzorgers de behoefte hebben om lotgenoten te ontmoeten.

Het delen van ervaringen met mensen die er open voor staan, het zich begrepen voelen door anderen in vergelijkbare situaties kan een hulpbron zijn om de zorg voor de naaste vol te houden. Graag willen wij de mogelijkheid creëren om elkaar te ontmoeten.

Gedurende het jaar organiseert Welzijn Lelystad diverse bijeenkomsten waar lotgenoten elkaar kunnen vinden. Tijdens de bijeenkomsten zullen afhankelijk van het aantal aanmeldingen één of twee mantelzorgconsulenten aanwezig zijn. Wij kunnen daarnaast ook praktische vragen beantwoorden.

Aanmelden kan per bijeenkomst, zodat wij rekening kunnen houden met het aantal deelnemers en de organisatie.

Wij hopen veel van u te ontmoeten!