Kinderkookcafé Plukroute Woldpark

Vanaf september 2015 is er 5x per jaar een kinderkookcafé. De kinderen wandelen eerst de Plukroute waar ze ingrediënten verzamelen voor het recept dat ze gaan maken. Ingrediënten die ze niet kunnen plukken halen ze in de supermarkt en daarna koken ze gezamenlijk het activitietenlokaal aan de Kamp 20-68.

Initiatief van:

Een werkgroep met wijkbewoners, sociaal wijkteam, leden wijkraad en Landschapsbeheer. De leefstijlwijkcoach ondersteund de werkgroep bij het maken van een plan van aanpak en het werven van vrijwilligers.

Doel:

Kinderen kennis laten maken met de heerlijke producten uit de natuur en lekker samen koken

KKC1 foodwalk Foodwalk1