Sociaal Restaurant “Aan Tafel”

Het Sociaal Restaurant “Aan Tafel” wil alle inwoners, jong en oud, verbinden door samen ‘aan tafel te gaan’. Elke week wordt een ontbijt en lunch georganiseerd in Atolplaza waar iedereen uit de buurt voor uitgenodigd is.

“Samen er zijn voor Elkaar”

“Aan Tafel” heeft als doel mensen aan elkaar te binden, isolement te verkleinen en een luisterend oor aan te bieden. Een bijdrage leveren aan de primaire behoefte van de mens, d.m.v. het aanbieden van een eetsalon/plek waar buurtbewoners/inwoners van Lelystad en professionals elkaar kunnen ontmoeten, spreken, in een open gezellige, warme sfeer. Waarin we open staan voor verschillende maatschappelijke en culturele achtergronden. Onze sociaal restaurant “Aan Tafel” heeft een signaalfunctie, gericht op onze gasten en vrijwilligers mbt maatschappelijke problematieken. Dat we met elkaar bereid zijn te luisteren naar elkaar, elkaar op weg te helpen met het vinden van de juiste ondersteuning, hulp en zorg.

Positieve bijeenkomst

Soms komt de wijkagenten mee ontbijten of lunchen, daar zijn kinderen vaak van onder de indruk; “Politieagenten, zijn ook mensen die moeten ook eten, zeggen ze dan.”  Het kind en ouder relatie neemt een ander wending aan; omdat ouders nu meer tijd nemen voor het samen ontbijten, buiten de deur, i.p.v. de dagelijkse ochtend hectiek die in veel gezinnen nog aanwezig is. Het wordt ook ervaren door onze gasten als een “uitje” die normaliter niet buiten de deur eten en drinken omdat dit financieel niet haalbaar is.

Inkopen in Lelystad

Het is een laagdrempelig sociaal restaurant, waarin mensen kunnen samen komen: “Aan Tafel” voor een gezond, verantwoord en betaalbaar ontbijt en lunch. Alle inkoop wordt gedaan in Lelystad, om een bijdrage te leveren aan de groei van de Lelystadse economie en ondernemerschap.

“Iedereen Aan Tafel”

Iedereen is welkom, school kinderen, volwassenen, professionals, ouderen en jongeren bij de:

  • Ontbijtsalon: Voor alle bezoekers die de multifunctionele ruimte Atolplaza betreden. Het is een mix-up assortiment voor ieder wat wils. Kinderen krijgen een verantwoord ontbijt, voordat ze naar school gaan. Er is meer communicatie over en weer tussen ouder en kind.
  • Lunchsalon: Voor alle bezoekers, professionals, vrijwilligers en mantelzorgers die gebruik maken van de MFA, om hun netwerk te vergroten en mogelijke samenwerking aan te gaan, netwerken in een informele omgeving

 

Openingstijden:

Elke dinsdag en donderdag
Ontbijt: 8.00 – 10.00 uur
Lunch: 12.00- 13.30 uur

Multifunctionele Accommodatie Atolplaza, Schor 1-9