Wi na Wi eendracht maakt macht

 Doelstelling

Wonen in Lelystad betekent deel uitmaken van een samenleving die qua afkomst  gevarieerd is.
Veel inwoners zijn namelijk afkomstig uit verschillende landen maar zij hebben allen in Lelystad hun thuis gevonden.  Het is dan belangrijk om een plek te vinden waar je samen met stad- en buurtgenoten op een laagdrempelige wijze gezellig en ongedwongen wekelijks samen kan komen.

Het is met deze doelstelling dat in 2015 Wi na Wi werd opgericht. Wi na Wi is een groep buurtbewoners die elke maandagmiddag bij elkaar komt in de Waterbever.   Wi na Wi heeft van oorsprong een Surinaamse oriëntatie maar inmiddels groeien wij uit tot een gemengde groep waar diverse culturen in vertegenwoordigd zijn.

Saamhorigheid en participatie

Er worden bij ons diverse activiteiten ontplooid maar het belangrijkste is dat iedereen zich er prettig en op zijn gemak voelt.   Ons doel is om de saamhorigheid en de sociale participatie te bevorderen en daardoor de leefbaarheid van Lelystad voor een ieder te vergroten.

 

Onze activiteiten vinden plaats op de maandagmiddag van 13.00 – 16.30 uur.
Loop gerust binnen en kijk of ook jij je thuis voelt bij Wi na Wi.

Vriendelijke groet van Carmen Asmus-Karsodjojo en Frida Blokland