Buddyzorg (Hulpvrager)

Voor wie

Het project buddyzorg richt zich op kinderen/jongeren van 6 tot 18 jaar met sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek (zoals enige vorm van autisme) of met somatische ziekte. Doel: Positieve kijk, ontwikkeling en het zelfvertrouwen van het kind/jongere in de maatschappij vergroten.

Werkwijze

Kinderen en jongeren worden gedurende maximaal 1 jaar aan een maatje gekoppeld, (vrijwilliger of stagiaire). Samen kunnen ze één keer in de week activiteiten gaan ondernemen: een gesprek, samen ergens naar toe gaan, koken, fietsen of naar de bioscoop (afhankelijk van wensen, behoeften van de deelnemer en de mogelijkheden). De koppeling wordt begeleid door de consulent. Het is een proces waarbij het vooral belangrijk is dat het klikt tussen de hulpvrager en de vrijwilliger.

Buddy

Criteria / voorwaarde

Kinderen en Jongeren moeten een diagnose hebben van bovengenoemde beperkingen.

Zelf voldoende gemotiveerd zijn om deel te willen nemen aan het project en toestemming van ouders/verzorger hebben.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan het project ‘’ buddyzorg’’.

De deelnemer betaald zelf zijn / haar eigen kosten van activiteiten, bijvoorbeeld de kosten van eigen zwemkaartje.

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kan de deelnemer of de ouder/verzorger contact opnemen met de consulent van Buddyzorg, Wouter Biesmans, via telefoonnummer: 0320-707 159 of per informelezorg@welzijnlelystad.nl