Buddyzorg

Voor wie

Het project buddyzorg richt zich op kinderen en jongeren van 6 tot 18 jaar met sociaal-emotionele en/of psychiatrische problematiek, zoals autisme, of met somatische ziekte. Doel: Een positieve kijk, ontwikkeling en het zelfvertrouwen te vergroten.

Werkwijze

Kinderen en jongeren worden gedurende maximaal 1 jaar aan een maatje gekoppeld Dat is een vrijwilliger of stagiair(e). Samen kunnen ze één keer in de week activiteiten gaan ondernemen: een gesprek, samen ergens naar toe gaan, koken, fietsen of naar de bioscoop. Dat is natuurlijk afhankelijk van wensen en behoeften van de deelnemer en de mogelijkheden. De koppeling wordt begeleid door de consulent. Het is een proces waarbij het vooral belangrijk is dat het klikt tussen de hulpvrager en de vrijwilliger.

Criteria en voorwaarden

Kinderen en Jongeren moeten een diagnose hebben van bovengenoemde beperkingen. Zelf voldoende gemotiveerd zijn om deel te willen nemen aan het project en toestemming van ouders/verzorger hebben.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan het project ‘’ buddyzorg’’. De deelnemer betaalt wel zelf de kosten die verbonden zijn aan een activiteit, bijvoorbeeld de kosten van eigen zwemkaartje.

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kan de deelnemer of de ouder/verzorger contact opnemen met de consulent van Buddyzorg, Wouter Biesmans, via telefoonnummer: 0320-707 159 of per informelezorg@welzijnlelystad.nl