Huis voor Taal

Bij Huis voor Taal moet je zijn als je de Nederlandse taal beter wil spreken of schrijven. Mensen die onze taal niet goed begrijpen of niet zo goed kunnen lezen, willen we heel graag helpen om dat te verbeteren. We zijn er niet alleen voor mensen uit een ander land die Nederlands willen leren maar ook voor Nederlandse mensen die dit beter willen leren doen. We zijn geen school maar een plek om samen te oefenen. Dat doen we samen met de bibliotheek.

Huis voor Taal geeft laagdrempelige taalondersteuning aan volwassen laaggeletterden en anderstaligen. In het Huis voor Taal is oefenmateriaal aanwezig. Er zijn ook computers waarop je kunt oefenen. Hierbij staat het ontwikkelen van de basisvaardigheden (taal, rekenen en digitale vaardigheden) centraal. Huis voor Taal is geen school, maar een plek om samen te oefenen. Onze missie is om mensen vaardiger te maken voor het leven. Doen, durven en je prettig voelen is ons motto.

Digi-Taalhuis

Wil je ook beter leren rekenen of meer weten over computers?

Het Digi-Taalhuis biedt gratis informatie aan mensen die bijvoorbeeld de Nederlandse taal willen leren, beter willen leren rekenen en/of digitaal vaardiger willen worden. Deze links zijn ook zeer geschikt voor vrijwilligers en deelnemers van Huis voor Taal.