Sociale kring

Ieder mens heeft behoefte aan sociale contacten. Door sociale contacten functioneer je beter. Je durft ook meer omdat je samen iets kunt ondernemen. Het geeft je meer zelfvertrouwen. En zoals iemand uit een Sociale kring zegt: “Sociale contacten maken je blij”. Voor veel mensen is het aangaan van sociale contacten en het onderhouden ervan niet altijd vanzelfsprekend. De ‘Sociale kringen’ kunnen helpen bij het aangaan van nieuwe contacten.

Sociale kring

Een Sociale kring bestaat uit 4 tot 6 personen die open staan voor contact met anderen, van elkaar willen leren, samen iets willen ondernemen en afspraken maken met elkaar. Je bedenkt met elkaar wat belangrijke onderwerpen zijn om te bespreken, zoals hoe ga je op een fijne manier met elkaar om, maar ook hoe vaak je bij elkaar komt, wat je samen zou willen doen en hoe je dat kunt aanpakken.

Starten

Als je je aanmeldt voor de Sociale kring, nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek. Tijdens dit gesprek kun je vertellen wie je bent, wat je interesses zijn en wat je van een Sociale kring verwacht. We zoeken een aantal mensen bij elkaar, die goed bij jou passen. Soms lukt dat snel, soms duurt het wat langer. Is er een groepje gevonden dan kom je bij elkaar met een vrijwilliger en een opbouwwerker. Als het klikt, dan gaat de Sociale kring met ondersteuning van een vrijwilliger verder. De vrijwilliger maakt net zo lang als nodig, tot maximaal een jaar, onderdeel uit van de Sociale kring.