Convenant Informele Zorg

De organisaties in Lelystad zetten de komende jaren hun kennis in voor een optimale ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De convenantpartners onderschrijven dat het ondersteuningsaanbod altijd uit moet gaan van de vraag en behoefte van de mantelzorger in relatie tot de zorgvrager en de betrokken instantie(s). Naast de aandacht voor optimale mantelzorgondersteuning in onze stad zal er aandacht zijn voor het thema zorgvrijwilligers. Voor het behouden van de zorgvrijwilliger is een goede ondersteuning en informatieoverdracht belangrijk en noodzakelijk. We richten ons op het gezamenlijk praktische oplossingen ter hand nemen, kennis te delen en vooral ook het uitwisselen van ontwikkelingen, ervaringen en actuele thema’s.

Een belangrijk thema’s dat de komende tijd in ieder geval opgepakt zal worden is Respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg met het doel om de mantelzorger even vrijaf te geven. Als mantelzorger is het goed om soms eens even uit te rusten of je zelf op te laden, waardoor de zorg beter volgehouden kan worden. De mogelijkheden die daarvoor bestaan, zijn vaak onbekend en onoverzichtelijk. De betrokken organisaties hebben hier al het nodige overzicht in aangebracht en willen dit middels hun samenwerking nog verbeteren.

De betrokken organisaties bij het convenant betreft: gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, WMO raad sociaal domein, Kwintes, Coloriet, Triade – Vitree, Wwonzorg Flevoland, Mee IJsseloevers, InteraktContour, Philadelphia, Respijthuis Lelystad, Huisartsen, IDO, CMO Flevoland, Icare en Humanitas.

Klik op de link om het convenant te lezen. Convenant IZ 2019

Wanneer andere partijen zich willen aansluiten bij het Convenant Informele Zorg, dan kunnen zij contact opnemen met Welzijn Lelystad tel: 0320-707159.