Convenant Informele Zorg Gemeente Lelystad 2019-2021

Vorige week op 27 juni 2019 werd door maar liefst 16 organisaties uit Lelystad een nieuw convenant Informele Zorg ondertekend.

Met dit convenant onderschrijven de organisaties om de komende jaren hun kennis in te zetten voor een optimale ondersteuning aan mantelzorgers en zorgvrijwilligers. De convenantpartners onderschrijven dat het ondersteuningsaanbod altijd uit moet gaan van de vraag en behoefte van de mantelzorger in relatie tot de zorgvrager en de betrokken instantie(s). Naast de aandacht voor optimale mantelzorgondersteuning in onze stad zal er aandacht zijn voor het thema zorgvrijwilligers. Voor het behouden van de zorgvrijwilliger is een goede ondersteuning en informatieoverdracht belangrijk en noodzakelijk. “We achten het van belang gezamenlijk praktische oplossingen ter hand te nemen, kennis te delen en vooral ook het uitwisselen van ontwikkelingen, ervaringen en actuele thema’s, aldus Michel Langereis, manager bij Welzijn Lelystad.

Een belangrijk thema’s dat de komende tijd in ieder geval opgepakt zal worden is Respijtzorg. Respijtzorg is de tijdelijke en volledige overname van de mantelzorg met het doel om de mantelzorger even vrijaf te geven. Als mantelzorger is het goed om soms eens even uit te rusten of je zelf op te laden, waardoor de zorg beter volgehouden kan worden. De mogelijkheden die daarvoor bestaan, zijn vaak onbekend en onoverzichtelijk. De betrokken organisaties hebben hier al het nodige overzicht in aangebracht en willen dit middels hun samenwerking nog verbeteren.

De betrokken organisaties bij het convenant betreft: gemeente Lelystad, Welzijn Lelystad, WMO raad sociaal domein, Kwintes, Coloriet, Triade – Vitree, Woonzorg Flevoland, Mee IJsseloevers, InteraktContour, Philadelphia, Respijthuis Lelystad, Huisartsen, IDO, CMO Flevoland, Icare en Humanitas.

Klik op de link om het convenant te lezen. Convenant IZ 2019