Gouden Keurmerk Informele Zorg

Op dinsdag 2 oktober 2018 heeft de afdeling Informele Zorg een kwaliteitaudit gehad.

Een audit is een gestructureerde, planmatige wijze van controle en verificatie om te onderzoeken of de afdeling voldoet aan de zelf opgestelde eisen. Dit is ter borging van de kwaliteit om te voldoen aan de eisen van de cliënt, de van toepassing zijnde wet- en regelgeving.

Dit onderzoek bestond onder andere uit het interviewen van cliënten, medewerkers, management en directie, het doorspitten van dossiers en het doornemen van de administratie. Het was een spannende dag en uiteindelijk zeker de moeite waard.

Aan het eind van de dag deelde het auditteam ons mede dat we met vlag en wimpel waren geslaagd en dat we worden voorgedragen voor het gouden keurmerk.

De belangrijke conclusies en complimenten zijn:

Het werk is goed op orde, de klant staat centraal, de goede borging van Plan-Do-Check-Act. Zij vonden ons een lerend team die dilemma’s goed bespreekt, de uitkomsten goed vastlegt en op een goede wijze verbindingen maakt  tussen formele- en informele zorg.

Ook hebben we nog enkele waardevolle tips meegekregen, die we zeker ter harte nemen.

Wij zijn er natuurlijk heel trots op dat het gouden keurmerk wordt verlengd en we willen iedereen  bedanken die heeft bijgedragen aan dit onderzoek.