Wie verdient er namens jou de mantelzorg Award 2017?

In 2016 bedachten Annette Stekelenburg, Marjo Brouns en Cora Postema dat het goed zou zijn om voorbeelden te laten zien waarin mantelzorgers vertellen door wie ze zich geholpen voelen. Zij zijn zelf mantelzorger en ervaren dat er veel voor mantelzorgers bedacht wordt om hen te ontlasten, maar dat echte steun vaak in hele kleine dingen zit. Zo ontstonden de Mantelzorg Awards als waardering voor mensen die het mantelzorgers mogelijk maken te leven met mantelzorg. Waardering door de mantelzorgers zelf, omdat zij het beste weten wat hen helpt.

Direct nomineren

Het doel is mensen te helpen zich meer bewust te worden van hun eigen behoeften als mantelzorger en om hier uiting aan te geven. We willen daarmee ook de mensen om hen heen en instanties stimuleren om te vragen naar wat iemand nodig heeft in plaats van dat voor een mantelzorger in te vullen.

De initiatiefnemers vonden veel steun voor hun idee, waarop het ministerie van VWS besloot er subsidie aan te geven om realisatie mogelijk te maken… meer lezen

Bekijk op YouTube.