Wethouder Nelly den Os bezocht ‘t Hofje in Lelystad

In het kader van de ‘Week van Palliatieve Zorg’ bezocht wethouder Nelly den Os woensdag 20 november  ’t Hofje in Lelystad. De organisaties van Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland vertelden over de zorg die zij leveren aan mensen die niet meer beter worden. Nelly den Os: “Het is mooi te zien hoe organisaties in het Netwerk Palliatieve Zorg met elkaar samenwerken. Goed om te merken dat er een fijn werkklimaat heerst en de medewerkers plezier met elkaar hebben bij dit bijzondere werk. Het verbindt professionals, medewerkers en vrijwilligers”.

In iedere gemeente zijn tijdens de ‘Week van Palliatieve Zorg’ verschillende activiteiten georganiseerd. Wethouder Den Os werd rondgeleid in ’t Hofje, de palliatieve unit met hospicezorg in woonzorgcentrum Coloriet de Hoven. Bij dit bezoek waren ook presentaties van een aantal zorgorganisaties als Coloriet, Icare, en Woonzorg Flevoland. Zij leveren palliatieve zorg aan patiënten en naasten in Lelystad. Bijzondere aandacht was er voor vrijwilligers in de palliatieve zorg van Welzijn Lelystad en voor jongeren en rouw.

Aandacht voor palliatieve zorg

Op tijd in gesprek gaan over wensen en verwachtingen in de laatste levensfase staat op dit moment in de aandacht. Wat vindt u werkelijk van belang als duidelijk is geworden dat het leven binnenkort zal eindigen? Wat geeft u betekenis in uw leven en hoe kunnen wij hier een bijdrage aan leveren? Met deze vraag houdt het Netwerk Palliatieve Zorg Noord- en Oost-Flevoland zich onder andere bezig. Dit netwerk is een samenwerkingsverband van organisaties die zorg en begeleiding leveren rondom het einde van het leven. Afscheid nemen, rouw en verlies horen daarbij. De zorg en begeleiding kan thuis plaatsvinden, maar ook in het ziekenhuis, het hospice, een bijna-thuishuis, inloophuis of verpleeghuis.

De prachtige foto is van Fotostudio Wierd.