ChallengeUp

Challenge Up is een proeftuin in het kader van de Maatschappelijke Diensttijd. Wij dagen jongeren en jong volwassenen uit iets te doen voor een ander. Daarbij stimuleren we de jongeren vooral iets te doen wat ze zelf leuk vinden. Bv. gericht op hun hobby, sport, talent of opleiding. Jongeren komen zelf met ideeën en gezamenlijk maken we hier een zogenaamde challenge van. Of ze verbinden zich aan bestaande initiatieven of challenges die bedacht zijn door andere jongeren of door maatschappelijke organisaties.

Wij streven ernaar dat de jongeren de lead hebben van idee tot uitvoering. De jongeren kunnen samen met hun vrienden, klasgenoten of teamgenoten werken aan een challenge. Daar waar nodig bieden wij de jongeren begeleiding en ondersteuning bij het realiseren van hun idee. Bij het uitwerken van de challenges zoeken wij altijd de verbinding met andere organisaties en initiatieven. Jongeren zitten ook in ons projectteam, helpen mee met onze PR en communicatie en hebben onze webshop helpen bouwen en vullen.

Werkwijze

Tijdens een kennismakingsgesprek kijkt de jongerencoach samen met de jongere wat hij of zij wil doen en of dat elke week is of b.v. 1x per 2 weken. Wij houden hierbij altijd rekening met school/studie en andere activiteiten van de jongere.

  • De jongere wordt gedurende de challenge begeleidt door dezelfde jongerencoach. Hij of zij ondersteunt de jongere waar nodig en gewenst.
  • De duur kan b.v. in totaal 20 uur zijn. Hierbij tellen wij alle overleggen en bijeenkomsten m.b.t. de challenge mee.
  • Ook werken we nauw samen met de VO scholen, De Steiger en het MBO College. Hierbij werken de jongeren zowel onder schooltijd als na schooltijd aan een challenge.

Samenwerking en verbinding

Challenge Up werkt samen met vele maatschappelijke organisaties zoals o.a. de Flevomeer Bibliotheek, De Kubus, Het Sportbedrijf, Woonzorg Flevoland, Stichting Philadelphia, Het IDO, Jongeren maken de Stad, URBN Village, Lelystadse Uitdaging, Super Cool. Ook werken we veel samen met lokale ondernemers.

What’s in it for me?

  • Iets doen wat je leuk vindt
  • Nieuwe mensen ontmoeten
  • Samen met je vrienden, teamgenoten of klasgenoten iets tofs doen
  • Certificaat van deelname
  • Ontdekken en ontwikkelen van je talenten
  • Een waardering/beloning in de vorm van een cadeaukaart uit te zoeken in onze webshop
  • Diverse workshops en trainingen

 

Wil je meedoen?

Heb je een leuk idee of wil je meewerken aan een bestaande challenge, ga voor meer informatie naar onze website www.challengeup.nl, vul het contactformulier, stuur ons een mailtje of een whatsappbericht naar 06 11 31 57 16.