Succesvolle informatiemarkt Welzijn Lelystad op Aeres-VMBO

De zesde markt alweer

Voor de zesde keer op rij heeft het jeugdpreventiewerk van Welzijn Lelystad in samenwerking met Aeres VMBO de jaarlijkse informatiemarkt georganiseerd tijdens ‘De week van de opvoeding’. Deze markt is gehouden tijdens de ouderavond van de eerste en tweedejaarsleerlingen. Mede hierdoor was de opkomst groot; zo’n tweehonderd ouders konden kennis nemen van de informatie die speciaal voor hen door diverse organisaties werd gepresenteerd. Denk aan de dieetcoach, de GGD, Flevomeerbibliotheek, Tactus, Maatschappelijke Dienstverlening Flevoland (MDF), Humanitas, Jeugd- en gezinsteam (JGT) en natuurlijk Welzijn Lelystad.

Workshops en nog veel meer

Dit jaar waren er ook workshops. Zo waren onze mediacoaches aanwezig om de ouders te informeren over het begeleiden van hun kind in het sociale-mediagedrag. Daarnaast verzorgden Tactus, Studiecentrum Flevoland en MDF een workshop waarin ouders geïnformeerd werden over game-gedrag, huiswerkbegeleiding en omgaan met pubergedrag. MDF had hierdoor meteen een aantal deelnemers gescoord voor hun oudercursus “Een puber in huis”. Zo’n zestig ouders bezochten de workshops en waardeerden deze met een ruim voldoende tot goed. De reacties waren positief. ‘Fijn om ervaringen te delen, de informatie was nuttig; de workshop had best langer mogen duren’.

Zowel Aeres VMBO en Welzijn Lelystad zijn blij met het behaalde resultaat. Dat biedt perspectief voor een vervolg.