Op school

Jeugdpreventiewerk: Voor als het even niet lekker gaat
.

Gaat het thuis of op school niet helemaal lekker? Dan biedt Jeugdpreventiewerk (JPW) laagdrempelige ondersteuning.

JPW maakt onderdeel uit van de ondersteuningstructuur op de scholen : Aeres VMBO LelystadISG Arcus, De Rietlanden, SGL, MBO College Lelystad, De Anger, De Rede, Aurum college en De Steiger. De ondersteuning vindt zowel binnen als buiten school plaats. Als er meer hulp nodig is voor de leerling of in de thuissituatie dan starten we dat op via de Jeugd- en Gezinsteams.

Meer informatie?

Voor meer informatie kan er contact opgenomen worden met: Jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl

 

 

Hulp , ondersteuning school ,  motivatieproblemen ,   budo ,  preventie