Op school

Jeugdpreventiewerk: Preventief en proactief

De jeugdpreventiewerker is er voor elke jongere die op een Lelystadse middelbare school of het MBO College zit. Jongeren kunnen bij ons terecht als zij even niet lekker in hun vel zitten of als er iets niet goed gaat. Zo voorkomen we dat jongeren het straks niet meer zelf aan kunnen. Onze inzet werkt dus preventief. Signalen die we onder jongeren oppikken of vernemen van scholen en opvoeders pakken we pro actief op. Ons doel is dat de jeugd zich ontwikkelt tot een maatschappijwijs, weerbaar en (zelf)redzaam burger van Lelystad. Onze speerpunten daarbinnen zijn: Lelystad mediawijs; een weerbare jeugd; sterke netwerken; talentvolle jonge burgers.

Persoonlijk en positief

We zijn geen hulpverleners! We hebben graag persoonlijk contact en gaan op basis van gelijkwaardigheid in gesprek met jongeren. We hebben een coachende aanpak die we zowel in groepen als in 1 op 1 gesprekken toepassen. Niet het probleem maar de eigen mogelijkheden staan centraal. We hechten belang aan onze onafhankelijke positie en we bewegen ons daarom ook buiten de gebaande paden.

Netwerkversterkend

We gaan uit van de kracht van samen leren en ervaren.
We willen namelijk jongeren laten ervaren dat zij zich gedragen kunnen voelen door een ander. Ook de samenwerking tussen jongere, opvoeder en de betrokken instelling heeft onze grote aandacht.

Elke school heeft een vaste JPW-er die fungeert als sleutelpersoon van Welzijn Lelystad en onderdeel uitmaakt van de ondersteuningsstructuur op school. We brengen de expertise en het netwerk van onze collega’s in en verbinden en versterken waar nodig.

Onze JPW’ers zijn actief op:

Aeres VMBO LelystadISG Arcus, De Rietlanden, SGL, MBO College Lelystad, De Anger, De Rede, Aurum college en De Steiger.

De ondersteuning vindt zowel binnen als buiten school plaats. Als er meer hulp nodig is voor de leerling of in de thuissituatie dan starten we dat op via de Jeugd- en Gezinsteams.

Kijk ook even naar dit videoportret van onze collega Maartje Brinkman. Zij is onze jpw’er op het Aeres VMBO en vertelt over haar werk.