Preventie

Voorkomen is beter dan genezen. Pesten, weerbaarheid, middelengebruik, veiligheid en seksualiteit zijn thema’s waar wij preventieprogramma’s voor bieden. Daarin werken we samen met scholen, wijken en sportverenigingen. Samen gaan we op zoek naar een passend – eenmalig of projectmatig – programma.
Voorbeelden van preventieprogramma’s uit onze preventiewinkel treft u hieronder. Mocht een thema niet in onderstaand aanbod zijn opgenomen dan kun je altijd de vraag altijd aan ons voorleggen via Jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl