Boys ‘R Us

Jongens doen vaak alsof ze alles al weten over seks, maar stiekem hebben zij er ook vragen over en weten ze echt niet alles. Ze weten bijvoorbeeld vaak weinig over meisjes en het vrouwelijk lichaam.

Met dit spel worden jongens bewust gemaakt van het belang van veilige, prettige, gewenste en gelijkwaardige seksuele en relationele contacten, zodat zij leren om weloverwogen en onafhankelijke keuzes te maken en hun eigen seksualiteit te ontdekken en te ontwikkelen zonder overschrijding van grenzen.

‘Boys R Us’ kent twee spelniveaus en is gericht op kennis, zelfreflectie, het begrijpen van de invloed van vrienden en de media, het omgaan met relaties, communiceren met meisjes, voorkeuren, wensen en grenzen en het leren praten over intimiteit, seksualiteit en relaties.

Doel

  • Vergroten van de kennis over eigen lichamelijke ontwikkeling en die van meisjes;
  • Omgaan met eigen wensen en die van de ander;
  • Bewust wording van eigen attituden en opvattingen t.a.v. seksualiteit;
  •  Seksuele voorlichting;
  • Omgaan met groepsdruk;
  • Het vormen van een positieve en respectvolle benadering van seksualiteit en seksuele relaties;
  • Communicatieve vaardigheden oefenen m.b.t. intimiteit, relaties en seksualiteit;
  • Relationele vorming.

 

Doelgroep

Jongens op het voortgezet onderwijs. 

Aanmelding

Aanmelden van groep kan via de Jeugd preventie werker van de betreffende (S)VO school of via jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl