Head up

Head Up richt zich op jongeren (13-17 jaar) met depressieve klachten en wordt in samenwerking met het Jeugd en gezin team gegeven. De ernst van depressieve klachten wordt vastgesteld met de Beck Depression Inventory-II (BDI-II), een korte gevalideerde depressievragenlijst die tijdens het kennismakingsgesprek door de jongere wordt ingevuld. De groepscursus bestaat uit acht bijeenkomsten van anderhalf uur, begeleid door twee cursusbegeleiders. Het aantal deelnemers aan de gesloten groep is maximaal 10-12 jongeren. Iedere bijeenkomst heeft een thema en vaste programmaonderdelen. Jongeren leren op gestructureerde wijze negatieve denkpatronen te achterhalen en om te zetten in reële en positieve manieren van denken en leren leuke activiteiten in te plannen. In de laatste drie bijeenkomsten ligt de nadruk op assertiviteit, het omgaan met conflicten en het plannen van de (nabije) toekomst. Alle deelnemers ontvangen bij aanvang van de cursus een werkboek waarin opdrachten gemaakt kunnen worden. Naast de acht wekelijkse sessies vindt er tevens een bijeenkomst voor ouders plaats, waarin ouders informatie krijgen over de cursus en waarin zij ondersteuning krijgen bij het omgaan met de depressieve klachten van hun zoon/dochter.

Doel

Het hoofddoel van Head Up is depressieve klachten/ sombere gevoelens bij jongeren te verhelpen of verminderen en daarmee depressie te voorkomen.

Subdoelen zijn:

  • Verhogen van het inzicht in de relatie tussen denken, doen en voelen;
  • Monitoren van de eigen stemming;
  • Verhogen van het uitvoeren van het aantal plezierige activiteiten per dag/per week;
  • Anders leren denken door het opsporen van negatieve gedachten en deze te vervangen door helpende gedachten;
  • Het leren van ontspanningstechnieken en het leren toepassen van deze ontspanningstechnieken;
    Vergroten van sociale vaardigheden.

Doelgroep

Jongeren van 13 – 17 jaar.

Aanmelden

Aanmelden kan via de Jeugd preventie werker van de betreffende (S)VO school of via jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl