Rots & Water

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Doel

  • Vergroten van de weerbaarheid;
  • Grenzen aangeven;
  • Opkomen voor jezelf;
  • Sociale vaardigheid vergroten;
  • Bewust maken van eigen gevoelens en wensen.

Doelgroep

Kind, jongere en jong volwassene.

BO: groep 6,7 en 8

Voortgezet onderwijs.

 

Aanmelden