Rots & Water

Doel van het Rots en Water programma is het vergroten van de communicatie- en sociale vaardigheden en welzijn bij kinderen en jongeren en het voorkomen en/of verminderen van sociale problemen zoals pesten, conflicten, uitsluiting, meeloopgedrag en seksueel grensoverschrijdend gedrag. Deze doelstelling wordt bereikt door het ondersteunen en bevorderen van de sociaal-emotionele ontwikkeling van kind, jongere en jong volwassene (4 – 18+). Daarbij wordt ouderparticipatie gestimuleerd en waar mogelijk getracht de buurt/wijk in dit proces te betrekken.

Doel

  • Vergroten van de weerbaarheid;
  • Grenzen aangeven;
  • Opkomen voor jezelf;
  • Sociale vaardigheid vergroten;
  • Bewust maken van eigen gevoelens en wensen.

Doelgroep

Kind, jongere en jong volwassene.
Voortgezet onderwijs.

Primair onderwijs (incidenteel)

 

In mei 2019 start eenmalig een Rots en water training voor leerlingen uit groep 3,4 of 5 van het BO. Deze groep is vol.

Leerlingen die op het voortgezet onderwijs zitten kunnen wel aangemeld worden. 

 

Aanmelden