Rouw en trauma

Wanneer jongeren een verlies in het gezin meemaken verandert er nogal wat in hun leven. Thuis worden veel dingen anders; de sfeer is niet meer hetzelfde, er is verdriet, er is een lege stoel aan tafel. Daarbij zijn veel jongeren geneigd om zich verantwoordelijk te voelen voor de gang van zaken thuis en voor het welbevinden van de overige gezinsleden. Jongeren vinden het vaak fijn om naar school te gaan omdat in tegenstelling tot thuis in de schoolomgeving weinig veranderd is. Een van de belangrijkste functies van de rouwgroep is het normaliseren en bevestigen van de ervaring van de rouwenden.

Doel

  • Delen van ervaringen, gedachten en gevoelens;
  • Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid;
  • Vergroten van communicatiemogelijkheden in en school;
  • Actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie;
  • Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde;
  • Vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid;
  • Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om te gaan met het verlies.
  • Het gevoel krijgen weer enige grip te hebben op de situatie.
  • Werken aan het krachtiger maken van de rouwende jongere.

 

Doelgroep

Jongeren op het voortgezet onderwijs die te maken hebben met rouw.

Aanmelden

Aanmelden kan via de Jeugd preventie werker van de betreffende (S)VO school of via jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl