Tussen twee huizen

De echtscheiding van ouders, of het nu om een vechtscheiding gaat of dat ze in harmonie uit elkaar zijn gegaan, heeft veel invloed op de kinderen uit die relatie. Zij staan voor een zware klus. Ze verliezen allerlei vertrouwde dingen, zoals de leefsituatie waaraan ze gewend waren, soms de leefomgeving, de welstand en meestal zien ze een van hun twee ouders veel minder dan voorheen. Een lotgenotengroep biedt jongeren een veilige plek om met elkaar ervaringen uit te wisselen. Het delen van elkaars verhaal kan meer helpen dan een goedbedoeld advies van een volwassene. Tijdens zes bijeenkomsten spreken zij onder begeleiding van twee jeugdpreventiewerkers over de veranderingen die in hun leven zijn ontstaan en hoe zij hiermee om kunnen gaan. Verschillende werkvormen worden toegepast zodat ook de meer introverte jongeren zich goed kunnen uiten. De bijeenkomsten duren circa anderhalf uur per keer en vinden één keer per week plaats.

 

Doel

  • Delen van ervaringen, gedachten en gevoelens;
  • Creëren van gevoelens van erbij horen en verbondenheid;
  • Vergroten van communicatiemogelijkheden in en school;
  • Actief werken aan het (opnieuw) overzicht krijgen over de eigen situatie;
  • Vergroten van zelfvertrouwen en gevoel van eigenwaarde;
  •  Vergroten van de veerkracht en de weerbaarheid;
  • Uitbreiden en/of verbeteren van strategieën om te gaan met het verlies.
  • Het gevoel krijgen weer enige grip te hebben op de situatie.

 

Doelgroep

Jongeren op het voortgezet onderwijs die in een echtscheidingssituatie zitten.

 

Aanmelden

Aanmelden van leerling kan via de Jeugd preventie werker van de betreffende (S)VO school of via jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl