Rondje seksualiteit

Rondje Seksualiteit is een carrouselspel waarmee leerlingen op het voortgezet onderwijs en mbo met elkaar leren praten over hun waarden en normen ten aanzien van relaties en seksualiteit.

Met dit spel overwinnen jongeren hun schroom om over relaties en seks te praten. Ze leren op een veilige manier in een groep (maximaal 30 personen) hun mening te delen met hun leeftijdsgenoten. Zo worden ze zich bewust van het bestaan van verschillende normen en waarden, die persoonlijk kunnen zijn of cultureel bepaald. Ook is er aandacht voor seksuele rechten wereldwijd. De vragen vallen onder de volgende categorieën: communicatie over seks en relaties, man-/vrouwrollen, relaties, seksualiteit, seksuele oriëntatie, veilig vrijen, voortplanting, weerbaarheid, zelfbeeld en toekomst. Het spel duurt een lesuur per keer en kan ook worden gebruikt als een opstap naar een groepsgesprek onder begeleiding.

Doel

Het bespreekbaar maken van seksualiteit onder jongeren.

Doelgroep

Jongeren op het voortgezet onderwijs en op het mbo.

Aanmelden

Aanmelden van groep kan via de Jeugd preventie werker van de betreffende (S)VO school of via jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl