Young Community

Welzijn Lelystad en MBO College Lelystad hebben de handen in één geslagen om van het MBO College Lelystad een zogenaamde samenlevingsgerichte school te maken.

Het hoofddoel van dit project hebben als volgt geformuleerd:

Vitale en veerkrachtige jongeren die voorbereid zijn op leren, op de arbeidsmarkt en/of op het volgen van een vervolgopleiding.

Dit doel wil Young Community door middel van 3 inhoudelijke sporen realiseren:

  1. Succesvol student: Young Community maakt jongeren vitaler en veerkrachtiger
  2. Actief burger: Young Community maakt jongeren maatschappijwijs
  3. Gewaardeerd vakmens: Young Community versterkt jongeren in gedrag, motivatie en vaardigheden in relatie tot de arbeidsmarkt.

 

Mocht je hier vragen over hebben, neem dan contact met Carlijn Pastoor, zij is de projectleider. Je kunt bellen (0320) 707 159 of mailen naar jeugdwelzijn@welzijnlelystad.nl