Gastlessen

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid (ouder, broer, zus of een ander inwonend familielid als opa of oma).

Kenmerkend is dat deze jonge mensen taken en verantwoordelijkheden hebben die volgens onze huidige maatstaven niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. De kinderen en jongeren lopen daardoor een verhoogd risico op problemen in hun ontwikkelingen. In iedere groep op de basis-en middelbare school zitten gemiddeld twee à drie jonge mantelzorgers. Deze kinderen vinden vaak hun eigen situatie normaal maar dat is het uiteraard niet.

Wij verzorgen gastlessen over jonge mantelzorgers voor het primair- en middelbaar onderwijs in Lelystad.

De gastles wordt gegeven door een jonge mantelzorger samen met een mantelzorgerconsulent van Welzijn Lelystad en duurt een lesuur. De les is interactief, er wordt uit eigen ervaringen gedeeld om zo te laten zien wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn. In de les is er aandacht voor wat wij te bieden hebben aan jonge mantelzorgers. Maar het doel van de gastles is vooral leerlingen en leerkrachten meer bewust laten zijn van wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn.

Verder is de gastles bedoeld om jongeren te leren wat helpen is, hoe ze mensen in hun nabijheid tot steun kunnen zijn en hoe ze zelf om steun kunnen vragen. De gastles biedt scholen enerzijds handvatten om om te gaan met individuele leerlingen en hun ouder(s) die zicht in een dergelijke situatie bevinden. Verder worden handvatten geboden om dergelijke situaties in de klas bespreekbaar en hanteerbaar te maken.

Bekijk hier de Voorlichting voorgezet onderwijs Jonge Mantelzorgerserwijs  alvast.