Jonge mantelzorg voorlichting op school

“Zorgen voor iemand in je omgeving die ziek of gehandicapt is ..?

 

Jonge mantelzorgers zijn kinderen of jongeren die zorgen voor een langdurig ziek of gehandicapt familielid (ouder, broer, zus of een ander inwonend familielid als opa of oma).

 

Kenmerkend is dat deze jonge mensen taken en verantwoordelijkheden hebben die volgens onze huidige maatstaven niet passen bij hun leeftijd en ontwikkeling. De kinderen en jongeren lopen daardoor een verhoogd risico op problemen in hun ontwikkelingen. In iedere groep op de basis-en middelbare school zitten gemiddeld twee à drie jonge mantelzorgers. Deze kinderen vinden vaak hun eigen situatie normaal maar dat is het uiteraard niet.

 

Vanuit de afdeling mantelzorg van Welzijn Lelystad willen we graag een gastles geven over jonge mantelzorgers op alle basis- en middelbare scholen in de gemeente Lelystad.

Hierbij geeft een jonge mantelzorger samen met een mantelzorgerconsulent van Welzijn Lelystad  een gastles van ongeveer één lesuur waarbij interactief wordt verteld en gespeeld wat het, uit eigen ervaring, inhoudt om jonge mantelzorger te zijn. In de les zal ook aandacht zijn voor wat de organisatie te bieden heeft aan jonge mantelzorgers. Het doel van de gastles is vooral: leerlingen en leerkrachten meer bewust laten worden van wat het betekent om jonge mantelzorger te zijn.

 

De gastles leert jongeren wat helpen is, hoe ze mensen in hun nabijheid tot steun kunnen zijn en hoe ze zelf om steun kunnen vragen. De gastles biedt scholen enerzijds handvatten om om te gaan met individuele leerlingen (en hun ouder(s)) die in een dergelijke situatie zitten, anderzijds worden handvatten geboden om dergelijke situaties in de klas bespreekbaar en hanteerbaar te maken.

Bekijk hier de Voorlichting voorgezet onderwijs Jonge Mantelzorgerserwijs  alvast.