Maatje voor jonge mantelzorgers

Voor wie

Het project maatje voor jonge mantelzorgers is voor kinderen/jongeren die opgroeien met een ziek, beperkt of verslaafd gezinslid. Het maatjesproject richt zich op jonge mantelzorgers van 4 t/m 18 jaar.

 

Werkwijze

Als vrijwilliger/stagiaire wordt je gedurende een periode van een jaar aan een jonge mantelzorger gekoppeld. Je gaat met het kind/ de jongere dingen doen waar de ouders door de zorgsituatie niet aan toe komen. Er wordt met een oplossingsgerichte benadering gewerkt. Er wordt gekeken naar wat het probleem is en hoe de ander daar last van heeft. Verder is er geen analyse of diagnose van het probleem. Dit helpt om te focussen op het kind en niet op de situatie. Binnen het maatjescontact wordt ook het contact met de ouders gewaarborgd. Zij hebben het beste met hun kind voor en signaleren soms behoeftes die zij zelf niet kunnen invullen door de zorgsituatie. Het maatje kan zich vrij uiten bij het maatje, zorgen delen, een luisterend oor vinden, maar ook zijn zorgen opzij zetten en het “kind zijn” voorop laten staan. Het doel van dit project is: het versterken van de eigen kracht van de jonge mantelzorger. Het contact vindt één keer in de week buiten de schooltijden plaats. Het is een proces waarbij het vooral belangrijk is dat het klikt tussen de jonge mantelzorger en de stagiaire. Om het proces in het contact met de jonge mantelzorger inzichtelijk te maken ga je werken met een logboek.

 

Criteria / voorwaarde

Het kind/de jongere is jonge mantelzorger

 

Vrijwilligers/stagiaires

Nieuwe vrijwilligers/stagiaires krijgen een basistraining en aanvullende modules afhankelijk van de doelgroep waarbij ze worden ingezet. Daarnaast worden regelmatig terugkombijeenkomsten, thema’s en workshops aangeboden. Begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers/stagiaires wordt geboden door een consulent jonge mantelzorgers..

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan het project.

 

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met een consulent jonge mantelzorgers van de afdeling informele zorg: 0320 – 707159 of via Email.