Maatje voor  jonge mantelzorger

Voor wie

Maatje voor jonge mantelzorger richt zich op kinderen/jongeren van 4 t/m 24 jaar die opgroeien met een familielid dat chronisch ziek of gehandicapt is of een psychische aandoening heeft. Het doel hierbij is dat er aandacht is voor de jonge mantelzorger, iemand is die met de jonge mantelzorger op trekt met als doel het gevoel van eigenwaarde en zelfvertrouwen te stimuleren.

Werkwijze

Kinderen en jongeren worden gedurende maximaal 1 jaar aan een maatje, dat is een vrijwilliger of stagiair(e), gekoppeld. Samen kunnen ze één keer in de week activiteiten gaan ondernemen: een gesprek, samen ergens naar toe gaan, koken, fietsen of bijvoorbeeld samen naar de bioscoop. Dit is afhankelijk van wensen en behoeften van de jonge mantelzorger en de mogelijkheden. De koppeling wordt begeleid door de consulent. Het is een proces waarbij het vooral belangrijk is dat het klikt tussen de jonge mantelzorger en zijn of haar nieuwe maatje.

Voorwaarden

Het koppelen van een jonge mantelzorger aan een maatje gaat bij kinderen/jongeren onder de 18 jaar in overleg met de ouders en het kind/de jongere moet zelf voldoende gemotiveerd zijn.

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan het maatjesproject.

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kan de (ouder van) de jonge mantelzorger contact opnemen met een consulent van jonge mantelzorgers via Welzijn Lelystad: 0320 – 707159 of via informelezorg@welzijnlelystad.nl.