Maatje voor volwassenen

Voor wie

Alle volwassen, zelfstandig wonende inwoners van Lelystad die op welk moment in hun leven dan ook een tijdelijk steuntje in de rug en/of luisterend oor nodig hebben. Je kunt denken aan mensen met een tijdelijke of chronische lichamelijk aandoening en/of geen of klein sociaal netwerk hebben. Het is  fijn dat er iemand naar je luistert, even samen met je naar buiten gaat en activiteiten met je onderneemt.

 

Werkwijze

Ondersteuning van een maatje kun je zelf aanvragen, maar ook de partner, familie, vrienden of een arts kan dit doen. Na de aanmelding volgt er een gesprek met de coördinator. Tijdens dit gesprek worden jouw vragen en wensen besproken. Is er een geschikt maatje beschikbaar, dan brengt de coördinator het contact tussen jou en het maatje tot stand.

Jij en de vrijwilliger worden bij elkaar gebracht om wekelijks of tweewekelijks samen iets te ondernemen. Denk aan koffiedrinken, wandelen, winkelen, bioscoop, museumbezoek of sporten. Vaak is het belangrijk er gewoon te zijn voor de ander en een luisterend oor te bieden. Het is een proces waarbij het vooral belangrijk is dat het klikt tussen jullie. De vrijwilliger komt in overleg voor een periode van een half jaar tot uiterlijk 1,5 jaar op bezoek. Daarna wordt het contact afgebouwd en uiteindelijk neemt men afscheid van elkaar. Het streven is dat je het dan weer zelf kan.

  

Criteria / voorwaarde

Voor iedereen die zelfstandig woont met een lichamelijke aandoening en/of geen of klein sociaal netwerk.

 

Vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers krijgen een basistraining en aanvullende modules afhankelijk van de doelgroep waarbij ze worden ingezet. Daarnaast worden regelmatig terugkombijeenkomsten, thema’s en workshops aangeboden. Begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers wordt geboden door een consulent.

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden aan deelname aan het project.

 

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met een consulent van het Meldpunt Vrijwilligerszorg: 0320 – 707159 of via E-mail