Ik wil maatschappelijk betrokken ondernemen

Maatschappelijk betrokken ondernemen is vrijwillig investeren in maatschappelijke organisaties d.m.v. het delen van tijd, expertise , netwerken en/of faciliteiten, om zo de lokale samenleving te versterken. De winst voor de ondernemers is o.a. goodwill ten aanzien van het bedrijf en een sociaal imago.

Maatschappelijk betrokken ondernemen kan in Lelystad door:

Mee te doen aan de beursvloer Lelystad
>>  www.beursvloerlelystad.nl

Vrijwilligerswerk te doen als een variant op teamuitjes
>> LelystadDoet!

Expertise te delen via LelystadLeert
>> LelystadLeert