Werkbezoek 60 (!) studenten MBO College Lelystad

Vandaag brachten 60 studenten van het MBO College Lelystad een oriënterend bezoek aan het wijkcentrum Atolplaza. Binnenkort zullen deze studenten kiezen bij welk bedrijf of organisatie in Lelystad zij een stageplek willen.  Doel van deze bijeenkomst was uiteraard om een goed beeld te krijgen wat Welzijn Lelystad allemaal doet voor de Lelystadse samenleving en horende de reacties zijn we daarin geslaagd.

Zeer belangrijk

Welzijn Lelystad vindt het aanbieden van stageplaatsen aan jongeren zeer belangrijk. Dit werkt namelijk tweeledig. Wij leiden jongeren op voor het welzijnswerk en het levert ons nieuwe inzichten op en ook nieuwe ideeën. Behalve voor de studenten van het HBO en van MBO-niveau 4, zetten  we ons in het bijzonder in voor de jongeren die geen stageplaats kunnen vinden. Het gaat hier met name om de  studenten op MBO-niveau 2 en via het project Lelytalent, de studenten van Entree opleiding. In 2018 hebben in totaal 41 jongeren stage gelopen bij Welzijn Lelystad. Van hen deden maar liefst 22 studenten examen , niet in het klaslokaal maar op een doordeweekse drukke dag in het wijkcentrum. En het was net echt! Leden van theatergroep JLT figureerden tijdens het examen maar dat deden onze gasten en bezoekers natuurlijk ook.

Beste Leerbedrijf van Flevoland 2018

Voor de 500.000 MBO-studenten in ons land is het leren in de praktijk een onmisbaar deel van hun opleiding. Om het belang daarvan te onderstrepen, heeft het ministerie van OCW al in 1996 de verkiezing Beste leerbedrijf ingesteld. Wij zijn er dan ook nog steeds bijzonder trots op dat wij voor 2018 de prijs van beste leerbedrijf van de provincie Flevoland hebben mogen ontvangen.

Voor nu blijft het nog even spannend wie uiteindelijk voor een stage bij Welzijn Lelystad kiezen.