Patiëntsupport

Het project patiëntsupport is opgezet om patiënten bij een bezoek aan een arts c.q. zorgverlener de gelegenheid te
bieden zich te laten begeleiden door een getrainde vrijwilliger (maatje). Het doel is dat hierdoor de  communicatie met de zorgverlener verbetert.

 

Patiënten hebben vaak moeite in de communicatie met een arts doordat ze al gespannen zijn. Ze worden geconfronteerd met slecht nieuws of moeten allerlei onprettige onderzoeken en behandelingen ondergaan. Ze hebben dan behoefte aan een “steuntje in de rug“.  aldus Aafke Smits -Consulent informelezorg

 

Vrijwilligers

Als vrijwilliger wordt er van je gevraagd je o.a. te kunnen inleven in de hulpvraag, geduld te hebben, mee te leven met de patiënt en de draad van het gesprek vast te kunnen houden. Ook is het belangrijk dat je aandacht hebt voor de opvang nadien: na te gaan hoe het is begrepen, oog te hebben voor het (emotionele) effect van het gesprek en eventuele overdracht naar familie of betrokkenen van de zorginstelling. We vragen je om je te houden aan de regels en afspraken die verwerkt zijn in het vrijwilligerscontract.

Informele zorg van Welzijn Lelystad Zorg voor elkaar hoeft u niet alleen te doen. Zorgt u voor iemand met een
chronische ziekte, handicap of hoge leeftijd? Dan kunt u bij ons terecht voor informatie, advies en praktische steun.
Begeleiding en Training Alle nieuwe vrijwilligers van het Meldpunt Vrijwilligerszorg krijgen een basistraining aangeboden.
Je leert wat je verantwoordelijkheden, mogelijkheden en grenzen zijn als vrijwilliger. Ook leer je wat je in het contact kunt tegenkomen aan zowel mooie als lastige momenten. In de trainingen oefenen we aan de hand van concrete
situaties. We organiseren 4 x per jaar terugkombijeenkomsten; je kunt hier uitwisselen met je collega’s wat je tegenkomt en
je vragen stellen aan de coördinator. Daarnaast worden trainingen en workshops aangeboden waar alle vrijwilligers
van het Meldpunt Vrijwilligerszorg voor worden uitgenodigd.

 

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met een consulent van het Meldpunt Vrijwilligerszorg: 0320 – 707159 of via E-mail 

 

Zelf aanvraag doen voor Patiëntsupport:

https://www.welzijnlelystad.nl/informele-zorg/hulpvrager/patientsupport/