Platform Zorgvrijwilliger

Platform Zorgvrijwilligers

Binnen het Platform Zorgvrijwilligers werken we met verschillende organisaties samen om het mooie werk van de zorgvrijwilligers, maatje en buddy te kunnen ondersteunen en versterken. Dit vanuit de gedachte dat we in gezamenlijkheid meer kunnen bereiken dan als organisatie alleen.  Deze samenwerking is nu ondergebracht in het Convenant Informele Zorg.

Doel van het Platform Zorgvrijwilligers

Graag willen we vrijwilligerswerk ondersteunen en versterken. Het doel  is dat koppels plezier hebben  in het contact en er een win-win-situatie ontstaat met de focus op plezier, kwaliteit en verdieping.  Als formele organisaties willen we samen ondersteuning bieden door een veilig kader te bieden, te helpen bij het koppelen, waar nodig coaching en begeleiding te bieden. Daarnaast bieden we ondersteuning door training, terugkombijeenkomsten en desgewenst verdiepende trainingen. Het Platform Zorgvrijwilliger is te vinden op de website van LelystadDoet.

Lelystad Doet: de verzamelplek voor al het vrijwilligerswerk

Het Platform Zorgvrijwilligers is ondergebracht op de website van LelystadDoet, een website voor alle vrijwilligers in Lelystad met een vacaturebank, kandidatenbank, vrijwilligersacademie en kennisbank. Dit platform maakt deel uit van Welzijn Lelystad. Als jij je als vrijwilliger registreert op deze website en een eigen account aanmaakt word je op de hoogte gehouden van alle inspirerende  trainingen die worden aangeboden. Hier vind je vrijwel alle informatie.