Profiel

Bij het Meldpunt Vrijwilligerzorg zijn tal van vrijwilligers werkzaam die zich met enthousiasme inzetten voor anderen.
Bij alle projecten zijn consulenten werkzaam die de vrijwilligers ondersteunen bij hun werkzaamheden. In het kader van deskundigheidbevordering organiseren wij regelmatig trainingen en terugkombijeenkomsten. Daar kunnen de vrijwilligers hun vragen voorleggen, ervaringen met elkaar delen en thema’s bespreken. Alle vrijwilligers volgen een verplichte basistraining. Voor sommige projecten wordt deze training aangevuld met verplicht te volgen modules.

Vrijwilligers dienen te voldoen aan het onderstaande profiel:

profiel zorgvrijwilliger

Uiteraard wordt de vrijwilliger ook individueel door de consulent begeleid en wordt er regelmatig contact gehouden met de hulpvrager. Het contact met een hulpvrager wordt in principe na 1 jaar afgesloten, bij uitzondering kan hiervan afgeweken worden.