Kernkwaliteiten

Kernkwaliteiten van de 4 organisaties Lelykracht

Kubus Lelystad
>> Expressie en creativiteit

Geeft ruimte aan artistiek talent
Stimuleert ontwikkeling van creatieve kracht en deelname aan het culturele leven
Zorgt voor ontwikkeling en ontplooiing van ieder individu
Geeft ruimte aan artistiek talent
Brengt energie en plezier
Creativiteit biedt de vrijheid om iets op ieder moment van de andere kant te bekijken

Doel: Niet alleen via het onderwijs, maar ook in de vrije tijd alle doelgroepen aanspreken

Welzijn Lelystad
>>  Samenlevingssensitief

Zorgt ervoor dat iedereen mee kan doen
Zit geworteld in de wijken
Omgeving sensitief
Kent de samenleving
Zet de mensen in hun kracht

Doel: Wil van zielige welzijn verlening naar positieve welzijn verlening.

Sportbedrijf Lelystad
>>  Sportief en attendeert op gezonde leefstijl

Vitaal en gezond Lelystad
Verzorgt het aanbod van alle sportfaciliteiten
Kent alle kinderen in Lelystad
Zorgt voor sociale cohesie en gezelligheid van het sporten
Laagdrempelig toegankelijk
Zorgt samen met sportverenigingen voor kennismakingscursussen

Doel: Het fit en gezond houden van Lelystedelingen

FlevoMeer Bibliotheek
>>  Cognitief

Mensen en kennis verbinden
Voor iedereen in de samenleving
Focus op onderkant van de samenleving(kwetsbare groepen)
Nu vooral focus op kennis en IQ
Huiskamer van de stad

Doel: Wil meer naar buiten presenteren wat ze doen en inzetten op persoonlijke ontwikkeling gericht op participatie.

4 logo lelykracht