Respijtzorg

Respijtzorg lichte inzet (zorg)vrijwilliger

Door inzet van een vrijwilliger wordt de mantelzorger ontlast. De vrijwilliger komt incidenteel of op een vaste dag in de week om de cliënt gezelschap te houden of activiteiten met hem/haar te ondernemen, Het doel is om de mantelzorger even vrijaf te geven om op te laden. Read More

Logeeropvang

Logeeropvang is er voor mensen met een ziekte, beperking of psychische problemen. Het is een vorm van respijtzorg. Hulpverleners nemen een tijdje de zorg over van een familielid of vriend. De instelling biedt begeleiding, verpleging en persoonlijke verzorging. Read More

Dagbesteding

Dagbesteding staat voor activiteiten overdag om de tijd zinnig te vullen. Het doel van dagbesteding is om meer herkenbare dag-structuur aan te brengen en bezig te zijn met activiteiten die niet alleen gezellig, maar ook zinvol zijn. Read More

Aanwezigheidszorg 24 uur

Aanwezigheidszorg is de vorm van respijtzorg aan huis, de cliënt kan zo in zijn of haar vertrouwde omgeving blijven. Zorgtaken worden overgenomen van de mantelzorger, zolang het geen verpleegkundige handelingen zijn, tijdens een vakantie, of een weekend per maand? De zorg wordt geboden door een vast persoon of team, zodat… Read More