Eindrapportage Huisbezoek ouderen 2016-2019

In opdracht van de gemeente Lelystad heeft Welzijn Lelystad onderzoek gedaan naar de leefsituatie van alleenstaande zelfstandig wonende 75 plussers zonder WMO-indicatie en zelfstandig wonende 80 plussers eveneens zonder WMO-indicatie. In het kader van dit onderzoek heeft een vijftiental vrijwilligers van Welzijn Lelystad 323 huisbezoeken afgelegd. De uitkomsten
van de huisbezoeken zijn te vinden in deze rapportage.

Als u dit eindrapport eens rustig wil doorlezen klik dan hier.