Juridische ondersteuning

Hieronder valt alles wat te maken heeft met het verblijfsrecht en gezinshereniging.

De juridische begeleiding en ondersteuning is gericht op het behoud van je verblijfsvergunning. We maken vluchtverhaalanalyses zodat we tijdig kunnen signaleren of er een risico bestaat dat je verblijfsvergunning wordt ingetrokken.

Als je een ingewikkelde, juridische vraag hebt, is de stap naar een advocaat vaak groot. Kom dan naar Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad. Wij kijken naar je vraag en zo nodig helpen we je met het doorverwijzen naar de juiste advocaat. We blijven ook op de achtergrond aanwezig als aanspreekpunt, voor zowel jou als voor de advocaat, zodat de procedure soepel en zo efficiënt mogelijk verloopt.

Vaak is er veel papierwerk; het invullen van formulieren, het opstellen van brieven en het zoeken naar informatie. Dit doen we allemaal samen met jou.

Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad heeft een groot netwerk en we onderhouden contacten met advocaten die gespecialiseerd zijn in bijvoorbeeld vreemdelingenrecht of kennis hebben van regels en wetten in een bepaald land. Hierdoor kunnen we je op de best mogelijke manier bijstaan in juridische kwesties.

Welke hulp bieden we?

We behandelen elke juridische vraag met betrekking tot het verblijfsrecht en gezinshereniging. We kunnen je hierin adviseren, informeren en zo nodig doorverwijzen.

We bieden bijvoorbeeld hulp bij het verlengen of omzetten van je verblijfsvergunning en we helpen je bij de administratieve en juridische problemen die hier uit voort kunnen komen.

We kunnen je informeren over de mogelijkheden om te naturaliseren en we bieden langdurige begeleiding als je verblijfsvergunning wordt ingetrokken en er een nieuwe verblijfsprocedure gestart moet worden.

Ook kunnen we gezinshereniging voor je aanvragen of je begeleiden tijdens een bestaande gezinsherenigingsaanvraag. Wij zijn dan de schakel tussen jou en de IND.

Aan wie bieden we hulp?

Aan alle cliënten en oud-cliënten van Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad met juridische vragen.

Ben je geen cliënt geweest bij Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad maar heb je wel een asielachtergrond? Dan kun je ook bij ons terecht met vragen over verblijfsrecht, naturalisatie of gezinshereniging.

Er is geen juridisch inloopspreekuur omdat deze vragen vaak complex zijn. Heb je een juridische vraag of wil je meer weten? neem dan contact op met Sara Dros.

Tel. 0320-707159 of email naar: sdros@vluchtelingenwerk.nl