Juridische ondersteuning

Vluchtelingenwerk Nederland biedt vanuit Welzijn Lelystad juridische ondersteuning aan asielstatushouders binnen Lelystad. De juridische begeleiding is gericht op het verkrijgen en behouden van verblijfsrecht.

Welke hulp bieden wij?

Wij behandelen elke juridische vraag met betrekking tot het verblijfsrecht en gezinshereniging van asielstatushouders. We kunnen je hierover voorlichten, ondersteunen en zo nodig doorverwijzen.

Verblijfsrecht

Het doel van onze begeleiding is ervoor te zorgen dat statushouders hun verblijfsrecht niet verliezen, door onder meer tijdig en juist aanvragen van verlenging of omzetting van de vergunning of de aanvraag naturalisatie.

Mochten statushouders hun verblijfsrecht verliezen dan bieden wij ondersteuning bij  de vervolgprocedures. Wij lichten de persoon in over de (on)mogelijkheden van het verblijf in Nederland.

Gezinshereniging

Daarnaast ondersteunen en begeleiden wij  statushouders met hun procedure voor gezinshereniging. Deze procedure is ingewikkeld en hierom geven wij de statushouder uitleg en ondersteuning tijdens deze procedure. Als de aanvraag onverhoopt wordt afgewezen dan kunnen wij de statushouder doorverwijzen naar en advocaat voor verdere juridische bijstand.

Aan wie bieden wij hulp?

Aan alle cliënten en oud-cliënten van Welzijn Lelystad met juridische vragen.

Ben je geen cliënt geweest bij Welzijn Lelystad, maar heb je wel een asielachtergrond en verblijf je in Lelystad, dan kun je ook bij ons terecht met vragen over verblijfsrecht, naturalisatie of gezinshereniging.

Er is geen juridisch inloopspreekuur omdat deze vragen vaak complex zijn. Heb je een juridische vraag of wil je meer weten? Neem dan contact op met Pieter Kappert.

Tel. 0320-707159 of email naar: pkappert@vluchtelingenwerk.nl