Maatschappelijke begeleiding

 

Als je eenmaal je verblijfsvergunning hebt gekregen en je bent verhuisd naar Lelystad, dan gaat je nieuwe leven beginnen. Vluchtelingenwerk is er om je hierin te ondersteunen en begeleiden.

Welke hulp bieden we?

Sinds januari 2017 is de participatiewet ingevoerd.
Het doel van deze wet is om alle mensen te laten deelnemen aan de maatschappij en de arbeidsmarkt.
Het is begrijpelijk dat dit een grote stap is als je net in Lelystad woont en de taal nog moet leren. De maatschappelijke begeleiding van vluchtelingenwerk is sinds januari 2017 veranderd en sluit helemaal aan op de participatiewet.

Introductiemedewerker

De eerste drie maanden is er een introductiemedewerker van Vluchtelingenwerk die met jou samen de eerste praktische zaken gaat opstarten. Denk aan huisvesting, hulp bij aanvragen van een uitkering en kindgebonden budget, aanmelden bij de huisarts, zorgverzekering regelen, aanmelden bij nutsbedrijven, etc. De introductiemedewerker is iemand die jou 1 op 1 begeleidt en ondersteunt tijdens de opstartfase.

Coach

Na de opstartfase krijg je een coach van Vluchtelingenwerk die jou gaat helpen om jouw zelfredzaamheid te vergroten. Dit gebeurt op individuele basis maar daarnaast ga je ook deelnemen aan het participatietraject. Hierin worden in groepsverband meerdere thema’s verder uitgediept. Dit traject duurt ongeveer 14 weken en bestaat uit bijeenkomsten en excursies die er op gericht zijn om te ervaren hoe verschillende betrokken organisaties in Lelystad werken. Door gesprekken met je coach te voeren en met andere vluchtelingen tijdens groepsbijeenkomsten, kun je veel leren van elkaar. Dankzij het participatietraject raak je steeds meer vertrouwd met Lelystad en kun je zelfstandiger je leven opbouwen. Je weet dan precies waar je heen moet.

De coach van Vluchtelingenwerk is naast een luisterend oor ook regievoerder. Zij waken over de voortgang van jouw eerste jaar in Lelystad. Wanneer je bijvoorbeeld doorverwezen bent naar een andere organisatie, dan controleert de coach of je daar goed geholpen bent. Ze onderhouden nauw contact met betrokken organisaties en voeren regelmatig gesprekken met je om te kijken of alles goed verloopt. Doordat je voor administratieve en financiële zaken wordt doorverwezen naar andere organisaties, blijft er voor de coach van vluchtelingenwerk meer tijd over om op persoonlijk vlak met je aan de slag te gaan. Ook zullen de coaches regelmatig de bijeenkomsten van het participatietraject bijwonen.

De arbeidsmarkt

Na het participatietraject onderteken je de participatieverklaring. Daarmee verklaar je dat je de kernwaarden van de wet uitdraagt: solidariteit, gelijkwaardigheid, vrijheid en participatie.
Nu kan er in overleg met werkbedrijf Lelystad worden gekeken of je al klaar bent om via concern voor werk op enige wijze aan de slag te gaan. (vrijwilligerswerk, leer-werktraject, betaald werk, etc.) Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad geeft je tijdens je eerste jaar in Lelystad alle hulp en ondersteuning die je nodig hebt om je eigen plekje te vinden in de maatschappij.

Aan wie bieden we hulp?

Aan vluchtelingen met een verblijfsvergunning gedurende hun eerste jaar in Lelystad. Iedere dinsdagmiddag van 14:00 uur tot 17:00 uur is er maatschappelijk spreekuur. Je kunt hier zonder afspraak terecht met korte vragen.

Wil je meer weten of heb je hulp nodig? Neem dan contact op met Cobie Alkema.

Telefoonnummer: 0320 707159

Email: c.alkema@welzijnlelystad.nl