Kenniswerkplaats statushouders en de arbeidsmarkt

Welkom op de kenniswerkplaats – bijeenkomst in Lelystad

Team vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad nodigt geïnteresseerden uit voor een kenniswerkplaats-bijeenkomst rond het thema statushouders en de aansluiting op de arbeidsmarkt

Ook in Lelystad is de weg naar de arbeidsmarkt voor statushouders niet gemakkelijk. Er spelen veel factoren mee die van invloed zijn op het vinden van werk.

Wie is genodigd:

Werkgevers
Mensen die zich bezig houden met het toeleiden tot de arbeidsmarkt
Professionals uit het sociaal domein

Praktische informatie

Donderdag 28 september 2017

Starttijd: 09:30uur (inloop vanaf 09:15uur )
Eindtijd: 12:30uur

Wijkcentrum Zuiderzee
Waddenlaan 1,  8223 CL Lelystad

Aanmelden of meer informatie via info@welzijnlelystad.nl t.a.v. Sabine de Bruijn.

 

Achtergrondinformatie en toelichting

Gemeente Lelystad en Welzijn Lelystad hebben het initiatief genomen om Lelystad aan te melden voor een landelijk onderzoeksproject van Kennisplatform Integratie en Samenleving omtrent de sociale en financiële zelfredzaamheid van statushouders.

Op basis van een telefonische uitvraag onder een aantal Lelystadse partners is in de opstartfase van dit landelijke project het een en ander opgehaald aan kansen en beperkingen om de afstand tot de arbeidsmarkt van statushouders te verkleinen. Het Kennisplatform Integratie en Samenleving wil met u en anderen kennis rondom dit thema verspreiden, successen delen en hiaten in ons Lelystadse aanpak ontdekken en aanpakken.