Stichting Humanitair Fonds Vluchtelingen Lelystad

De missie van de Stichting Humanitair Fonds Vluchtelingen Lelystad is het lenigen van acute humanitaire nood van vluchtelingen in Lelystad die niet door eigen schuld ontstaan is en waarvoor geen andere middelen beschikbaar zijn. De hulp kan bestaan uit een gift en of een lening (met terugbetalingsafspraken) waarvan de hoogte in het huishoudelijk reglement is vastgelegd. Personen worden bij het fonds voorgedragen voor hulp door de afdeling Vluchtelingenwerk van de stichting Welzijn Lelystad. Door fondsenwerving bij organisaties en bedrijven en door acties wordt getracht voldoende middelen beschikbaar te krijgen.

De bestuursleden zijn vrijwilliger en krijgen geen vergoeding. Er is geen personeel in dienst.

Het werven van gelden tot het lenigen van urgente gevallen van humanitaire nood waarvoor geen andere fondsen beschikbaar zijn. Het werven van gelden voor sociaal culturele doeleinden die de integratie van vluchtelingen in Nederland bevorderen voor zover geen andere fondsen beschikbaar zijn.

Voor meer informatie over het Humanitair Fonds Vluchtelingen Lelystad, zie: ANBI gegevens 2018.

Klik hier voor het Jaarverslag 2018 Humanitair Fonds Vluchtelingen Lelystad.