Mooie samenwerking Vluchtelingenwerk met Nationaal Fonds Kinderhulp

“Ieder kind moet erbij kunnen horen, ook kinderen in armoede!” zegt Jan Wezendonk, directeur van Nationaal Fonds Kinderhulp, vol overtuiging. “We delen dit jaar 5.000 Zomerpretpakketten uit door heel Nederland, dat is een verdubbeling ten opzichte van vorig jaar. Dit doen we natuurlijk niet alleen. Verschillende sponsoren geven ons spullen of korting zodat wij deze pakketten kunnen samenstellen.”

40 procent van de gezinnen heeft moeite met invulling zomervakantie

Met het Zomerpretpakket speelt Kinderhulp in op de behoefte van gezinnen die in armoede leven. Uit onderzoek (Nibud, 2019) is namelijk gebleken dat 1/5 van de gezinnen niet op vakantie gaat, omdat ze dit te duur vinden. 40 procent van de gezinnen met een inkomen beneden modaal heeft daar moeite mee. De helft hiervan heeft kinderen voor wie dit zwaar weegt en de vakantie lang duurt omdat ze niks bijzonder meemaken. Het percentage van gezinnen dat graag vaker buiten de deur iets zouden willen eten of drinken ligt met 40 procent hoger dan gemiddeld.

Vluchtelingenwerk Welzijn Lelystad

Vluchtelingenwerk vindt het ook reuze belangrijk dat kinderen na zes weken zomervakantie op school met klasgenootjes kunnen kletsen over de beleefde vakantieavonturen. Vluchtelingenwerk sluit zich graag aan bij deze actie van Kinderhulp en we hebben dan ook een aanvraag ingediend voor 12 zomerpretpakketten die deze dagen aan de gezinnen worden uitgereikt.

Waarvoor kun je bij Kinderhulp terecht?

Kinderhulp helpt kinderen én jongeren tot 21 jaar die in ons land in armoede opgroeien. Nationaal Fonds Kinderhulp is er voor die momenten en spullen waarvoor bij lokale fondsen en maatschappelijke organisaties zoals Stichting Leergeld en Jeugdfonds Sport & Cultuur geen ruimte is of waar zij niet direct mee kunnen helpen.

Voorafgaand aan een aanvraag bij Kinderhulp kijk je of één van de links genoemde voorzieningen wellicht iets kan betekenen. Wanneer dat niet zo is, helpt Kinderhulp.

Als ouder kun je niet zelf een aanvraag indienen. Iemand die professioneel bij het gezin of jongere betrokken is kan dat wel, bijvoorbeeld een intermediair van school, maatschappelijk werker of iemand van het wijkteam.