Vrijwilliger Chronische zorg

Voor wie

Het project vrijwilliger Chronische Zorg is voor mensen met een chronische aandoening, licht verstandelijke beperking of ouderen met een klein sociaal netwerk.

 

Het project

De vrijwilliger in het project Chronische Zorg biedt sociale, emotionele en praktische ondersteuning aan hulpvragers die zelfstandig wonen. De hulpvragers hebben door hogere leeftijd, chronische ziekte of verstandelijke beperking behoefte aan ondersteuning.

De vrijwilligers zijn betrokken mensen die graag iets voor hun medemens willen doen. De vrijwilligers volgen bij Welzijn een cursus en workshops. Zij kunnen de hulpvragers bijvoorbeeld ondersteunen in het beter leren omgaan met de ziekte of aandoening. Ook bij het gevoel van eenzaamheid kan de vrijwilliger de hulpvrager bijstaan en een luisterend oor bieden. De vrijwilliger kan ook net dat duwtje in de rug geven bij het vergroten van de maatschappelijke participatie. De vrijwilliger kan de hulpvrager weer stimuleren en motiveren om deel te nemen aan activiteiten buitenshuis en samen kijken hoe het netwerk van de hulpvrager betrokken of uitgebouwd kan worden.

 

Werkwijze

Een vrijwilliger (maatje) bezoekt de hulpvrager één keer per week of één keer per twee weken De inzet van vrijwilligers is aanvullend op de professionele zorg en zorg die al gegeven wordt door familie, vrienden en naasten. Vrijwilligerszorg kan ook ingezet worden ter ontlasting van de mantelzorger (respijtzorg).

Als de vrijwilliger er is, heeft de mantelzorger even wat tijd voor zichzelf. Hulpvrager en vrijwilliger drinken gezellig een kopje koffie/thee, doen een spelletje of gaan wandelen, winkelen of b.v. fietsen.

 

Criteria / voorwaarde

Het project vrijwilliger Chronische Zorg is voor mensen met een chronische aandoening zoals b.v. hart- en vaatziekte, COPD, dementie, niet aangeboren hersenletsel, licht verstandelijke beperking of ouderen zonder of met een klein sociaal netwerk.

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan het project Vrijwilliger Chronische Zorg.

 

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kan je contact opnemen met een consulent van de informele zorg: 0320 – 707159 of via informelezorg@welzijnlelystad.nl.