Vrijwilliger respijtzorg

Voor wie

Het project respijtzorg is bedoeld voor mantelzorgers, zij zorgen voor een naaste met een intensieve en langdurige zorgvraag. Het kan hierbij gaan om een kind, een partner of ouders. Mantelzorgers hebben door de aandacht voor degene die zij  ondersteunen vaak weinig aandacht en tijd voor zichzelf om zich weer eens op te laden om de zorg langer vol te kunnen houden. Zij kunnen de zorgvrager niet alleen thuis laten en/of niet met een gerust hart even weggaan. Of hebben als ze dan toch weggaan altijd een gehaast gevoel.

 

Werkwijze

Een vrijwilliger bezoekt incidenteel of met regelmaat de zorgvrager bij hem of haar thuis om de zorgvrager gezelschap te houden. Door inzet van een zorgvrijwilliger kan de mantelzorger de handen vrij hebben om de eigen bezigheden te doen. Inzet van een vrijwilliger betekent tijd, rust en persoonlijke aandacht voor de zorgvrager. Dat is wat respijtzorg doet.

 

Criteria / voorwaarde

Wij verwachten van vrijwilligers dat zij een dagdeel vrij houden of af en toe beschikbaar zijn. Een open en respectvolle houding hebben en in staat zijn een luisterend oor te bieden. De zorgvrijwilliger verricht geen persoonlijke verzorgingstaken bij de hulpvrager.

 

Vrijwilligers

De nieuwe vrijwilligers krijgen een basistraining en aanvullende modules afhankelijk van de doelgroep waarbij ze worden ingezet. Daarnaast worden regelmatig themabijeenkomsten en workshops aangeboden. Begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers wordt geboden door een professionele vrijwilligerscoördinator.

 

Kosten

Er zijn geen kosten verbonden voor deelname aan de training, themabijeenkomsten en
workshops.

 

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kunt u contact opnemen met een consulent mantelzorgers van de afdeling informele zorg: 0320 – 707159 of via Email.