Luisteren naar de ouderen

Op de oproep om Vrijwilliger Huisbezoek Ouderen te worden hebben 10  mensen gereageerd. Zij hebben inmiddels kennisgemaakt met de coördinator  en starten begin oktober met de training.

Huisbezoek start dit najaar
Het eerste contact met de 75-plussers vindt plaats via een brief van Welzijn Lelystad waarin de komst van de vrijwilliger en het doel van het bezoek wordt uitgelegd.  Bij positieve reactie gaan de vrijwilligers in tweetallen bij de mensen langs voor een persoonlijk gesprek in eigen omgeving.

Doel van het huisbezoek
Via het persoonlijk contact is het mogelijk een beeld te krijgen van de leefsituatie, kan men vragen hoe het met de mensen gaat en wat hun wensen zijn. Ook kunnen er mogelijk verborgen problemen naar voor komen zoals eenzaamheid, armoede  of schulden.

Er zijn nog een paar mensen nodig
De huisbezoeken vinden plaats in oktober, november en december. Om alle ouderen te kunnen bezoeken zijn er nog meer vrijwilligers nodig. Coördinator Annemieke Biemond noemt een essentiële  kwaliteit van de beoogde vrijwilliger   : ‘Niet luisteren om meteen te antwoorden, maar luisteren om goed te kunnen begrijpen’.
Aanmelden voor dit (tijdelijk) vrijwilligerswerk kan bij Welzijn Lelystad.

 

Foto: Misha Wierd