Vrijwilligersacademie & Sportsteunpunt

De Vrijwilligersacademie en Sportsteunpunt zijn het kenniscentrum van de Vrijwilligerscentrale. Doel is de kenniskracht van (sport)vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen te versterken.

Wij verzorgen deskundigheidsbevordering en kennisoverdracht door middel van voorlichting, informatie en organiseren inspirerende cursussen, trainingen, workshops en netwerkbijeenkomsten.

Vrijwilligers(organisaties en sportverenigingen) roepen we op om zich te melden met hun scholingswensen.
Maatschappelijke partners roepen we op om zich te melden met scholingsaanbod.

Voor vragen kunt u contact opnemen met Henk Splinter, Voorlichter verenigingen & stichtingen.
h.splinter@welzijnlelystad.nl

De cursussen van de Vrijwilligersacademie en Sportsteunpunt zijn gratis voor vrijwilligers, vrijwilligersorganisaties en sportverenigingen.