Trajecten

Als je vrijwilligerswerk doet kan het jou en een ander niet alleen mooie ervaringen opleveren, het kan je ook een kans bieden om jezelf te ontwikkelen, je grenzen te verleggen of om nieuwe mensen te leren kennen.

We snappen dat de stap om vrijwilligerswerk te gaan doen niet voor iedereen vanzelfsprekend is. Dat kan bijvoorbeeld komen doordat je het gevoel hebt dat je niet genoeg weet van het vrijwilligerswerk of misschien is het nu nog even een te grote stap om (weer) met iets aan de slag te gaan. Daarom hebben wij twee trajecten ontwikkeld; Overstag en Latent Talent.

Overstag

Onder de naam  Overstag hebben we samen met de gemeente Lelystad en samenwerkingspartners Kwintes en IDO een mooi aanbod aan trajecten ontwikkeld om mensen stapje voor stapje  en via maatwerk te begeleiden naar vrijwilligerswerk.

Door het leveren van maatwerk wordt de  kans op een succesvolle  ervaring in het vrijwilligerswerk  vergroot én kan vrijwilligerswerk voor een aantal mensen ook dienen als opstap naar betaald werk.

Hoe dat in zijn werk gaat? Kijk maar naar deze video.

Latent Talent

Er zijn aspirant vrijwilligers voor wie de stap om vrijwilligerswerk te gaan doen niet vanzelfsprekend is en waarbij het groepstraject Overstag  niet de meest aangewezen manier is om deze stap te maken. Deze mensen kunnen wij een individueel traject aanbieden: Latent Talent.

In dit maatwerktraject maken we uitgebreid kennis met de aspirant vrijwilliger en kijken we naar alle aspecten die te maken hebben met het gaan doen van vrijwilligerswerk, zodat we een gedegen advies kunnen geven. Daar waar dat nodig en mogelijk is zorgen wij voor passende begeleiding zodat de kans op succesvolle match zoveel mogelijk vergroot.

Contact en meer informatie? Bel 0320-707159 of mail naar lelystaddoet@welzijnlelystad.nl