Vrijwilliger Terminale Zorg (VTZ)

Werkwijze

Welzijn Lelystad heeft een nauwe samenwerking met de palliatieve unit van woonzorgcentrum De Hoven: ‘t Hofje.
’t Hofje fungeert als een soort Hospice en biedt plaats aan 4 bewoners. De professionele zorg wordt gedaan door personeel van de Hoven.

De vrijwillige zorg is aanvullend op de professionele zorg. Vrijwilligers Terminale Zorg bieden ondersteuning aan de bewoner en zijn/haar familie (mantelzorgers). Ze bieden een luisterend oor. Ze willen gewoon ‘er zijn’.  Professionele medewerkers en vrijwilligers zorgen samen voor een goede sfeer waarin afscheid kan worden genomen van het leven. Er wordt gewerkt met een rooster, waarin de vrijwilliger zelf kan invullen welke dienst (ochtend, middag, avond) hij/zij inzetbaar is.

Naast inzet bij ’t Hofje kan de vrijwilliger zelf aangeven of hij/zij ook bij mensen thuis wil worden ingezet. Ook ’s nachts waken is dan een mogelijkheid.

 

Vrijwilligers

Nieuwe vrijwilligers binnen de VTZ krijgen een gerichte training (verplicht) voordat zij worden ingezet. Daarnaast zijn er regelmatig (1 x per 6 weken) terugkombijeenkomsten en/of thema-avonden, om ervaringen te delen en problemen aan de orde te stellen. Begeleiding en ondersteuning van de vrijwilligers wordt geboden door een professionele vrijwilligersconsulent.

 

Aanmelding

Voor meer informatie en/of aanmelding kun je contact opnemen met een consulent van het Meldpunt Vrijwilligerszorg: 0320 – 707159 of via E-mail