Vraaggericht aanbod

Welzijn Lelystad probeert zoveel mogelijk vraaggericht te werken. We zetten jouw vraag centraal en zoeken daar een oplossing bij. Wanneer het Sociaal Wijkteam meerdere signalen over een onderwerp binnenkrijgt, geeft ze dit door aan de welzijnswerker in de wijk.

SamSam

SamSam, Lelystad-Haven

Goed bekend met het aanbod
De welzijnswerker is goed bekend met het bestaande aanbod in de wijk. Ook werkt hij/zij nauw samen met andere organisaties en initiatieven in de wijk.

– Is er al aanbod (zoals een wandelgroep of taalondersteuning), dan koppelen we jouw vraag aan dat aanbod.

– Is er vraag naar een nieuwe voorziening, dan geven we dit in samenwerking met de partners en vrijwilligers vorm.

 

 “Van een aantal bewoners uit de wijk kreeg ik signalen dat zij zich eenzaam voelden en het prettig zouden vinden om in contact te komen met anderen. Ze vonden het leuk om samen te koken. Samen hebben we de kookclub opgezet. In een beschermde omgeving met bewoners die met elkaar samen koken en hierdoor stap voor stap contacten aangaan.”