Welzijn op recept

Soms zit het even niet mee, of is het lastig om zelf weer een goede draai aan het leven te geven. Mogelijk kamp je met lichamelijke en/of psychische klachten. Je wilt er wel iets aan doen, maar weet niet zo goed hoe. In de meeste gevallen ga je met met je klachten naar de huisarts.

Doorvragen, verwijzen en oplossen

Het gezondheidscentrum in Lelystad Zuid-Oost maakt gebruik van ‘Welzijn op recept’. Stel, je hebt veel hoofdpijn, maar bij lichamelijk onderzoek is niets te vinden. Bij doorvraag van de huisarts kan duidelijk worden dat je misschien eenzaam bent of last hebt van een scheiding, en daarom maar binnen blijft zitten. Klachten vaak zonder fysieke oorzaak.

De huisarts kan met ‘Welzijn op recept’ verwijzen naar de welzijnswerker in de wijk. Deze bekijkt samen met jou welke activiteit of ondersteuning past bij de verwijzing.

Er wordt aan gewerkt om deze werkwijze ook in de andere wijken van Lelystad in te voeren.

 Ik was al vaker naar de huisarts gegaan omdat ik zo’n hoofdpijn had. De huisarts heeft mij doorverwezen naar het Sociaal Wijkteam. In het gesprek heb ik aangegeven dat ik meer wilde betekenen voor de maatschappij. Ik ben inmiddels vrijwilliger bij het longpunt en heb meegedaan aan een creatieve cursus.