Openingstijden & contact

De wijkpunten zijn op werkdagen te bereiken van 09.00 tot 12.00 uur
Je kunt bellen, mailen of gewoon binnenlopen.

Elke wijkpunt houdt tevens wekelijks Wijkspreekuur met de partners in de wijk.
Aanwezig  zijn de wijkagent, Centrada, gemeente, milieuagent, participatiecoach, Sociaal Wijkteam en opbouwwerk

Praktische informatie:

Wijkpunt Noord Oost /  Atolplaza 
Schor 1
0320 -74 5720
wijkpuntnoordoost@welzijnlelystad.nl


Wijkpunt Noord West / De Hanzeborg 

Koningsbergenstraat 201
0320 – 745780
wijkpuntnoordwest@welzijnlelystad.nl


Wijkpunt Zuid West-Centrum /  De Windhoek
Ringdijk 187a
0320 – 745760
wijkpuntzuidwest@welzijnlelystad.nl


Wijkpunt Zuid Oost /  De Waterbever

Voorstraat 309-313
0320 – 745740
wijkpuntzuidoost@welzijnlelystad.nl
Spreekuur Sociaal Wijkteam Gezondheidscentrum ’t Woud, Griend 25-23  woensdag van 14:00-16:00 uur

Wijkpunt & Sociaal Wijkteam

Hier kunt u een vraag of opmerking plaatsen voor het sociaal wijkteam of het wijkpunt
  • dag - maand - jaartal

Voor veel vragen kunt u terecht op “Wie Wat Waar” 
Voor meldingen openbare ruimte  kunt u terecht op website van de Gemeente  Lelystad

Eigen bijdrage
Als u gebruikt maakt van een WMO voorziening bent u een eigen bijdrage verschuldigd.  U kunt zelf uw eigen bijdrage vaststellen. Op de website van het
CAK staat een eenvoudig rekenprogramma voor het berekenen van uw eigen bijdrage: www.hetcak.nl

Financieel spreekuur
Heeft u vragen m.b.t financiën, juridische zaken of moeite met het invullen van formulieren dan kunt u terecht bij het Financieel spreekuur