Klachtenreglement Sociaal wijkteam

In het streven naar optimale ondersteuning kan het voorkomen dat iemand een klacht heeft.

Wat is een klacht

Een klacht handelt om onvrede over de behandeling of bejegening van een van de medewerkers. Onder medewerkers verstaan wij alle mensen die aan het Sociaal wijkteam verbonden zijn.

U kunt geen klacht indienen wanneer u onvrede voelt over het resultaat van bijvoorbeeld een aanvraag voor een maatwerkvoorziening. Hiervoor geldt de wettelijke bezwaar- en beroepsprocedure die u via de gemeente kunt indienen.

Download hier het klachtenreglement Sociale wijkteam Lelystad